Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v úterý 16. ledna 2023 v čase od 16:00 do 17:00 hod. proběhnou třídní schůzky.

Třídní učitelé budou přítomni v kmenových třídách žáků. Rozpis jednotlivých tříd naleznete v přízemí při vstupu do budovy školy. Netřídní pedagogové budou přítomni ve svých kabinetech.

Program:

  • Činnost školy v uplynulém roce.
  •  Výsledky vzdělávání a prospěch žáků za první pololetí školního roku.
  • Plánované akce a investice školy.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů MZŠ Hnojník