Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 16:30 – 17:30 se konají třídní schůzky a individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími.

  •  16:30 – 17:00  třídní schůzky v kmenové třídě 
  •  17:00 – 17:30 individuální konzultace 

Třídní učitelé budou přítomni v kmenových třídách žáků, ostatní učitelé a asistenti pedagoga Vám budou k dispozici v kabinetech. Rozpis tříd naleznete v přízemí při vstupu do budovy školy.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů MZŠ Hnojník