Třídní schůzky a individuální konzultace

Třídní schůzky a individuální konzultace

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

v úterý 16. dubna 2019 se konají třídní schůzky od 16.30 do 17.30 hod.

Po společném úvodu třídních učitelů jednotlivých tříd v kmenových učebnách budou následovat konzultace, kde se můžete informovat o prospěchu a chování svého dítěte u ostatních vyučujících.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy