Individuální konzultace

Individuální konzultace

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v úterý 11. 1. 2022 proběhnou třídní schůzky formou konzultací a individuálních pohovorů v době od 15:30 do 17:00 hodin.

Do školy mohou všichni návštěvníci vstoupit pouze s respirátorem a za dodržení platných hygienických opatření.

Třídní učitelé a asistenti pedagoga budou v uvedenou dobu v kmenových učebnách daných tříd, ostatní vyučující Vám budou k dispozici v kabinetech.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka školy a kolektiv pedagogů MZŠ Hnojník

Podobné aktuality