Vážení rodiče,

v úterý 8. 11. 2022 proběhnou třídní schůzky formou konzultací a individuálních pohovorů v době od 16:00 do 17:30 hodin.

Třídní učitelé budou v uvedenou dobu v kmenových učebnách daných tříd, ostatní vyučující Vám budou k dispozici v kabinetech.

Konkrétní organizaci setkání jednotlivých tříd Vám zaslali třídní učitelé emailem nebo přes systém Bakaláři.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka školy a kolektiv pedagogů MZŠ Hnojník