Tento krásný adventní čas jsme spolu s rodiči strávili zas.

Děti zašly také do domova pro seniory, kde jim zpříjemnily předvánoční chvíle a rozzářily tváře. Vystoupily s programem „Kočka a sněhová vločka“. Písničkou si přivolaly zimu a aby kočce nebyla zima, zazpívaly „Sólo pro kočku“. Všem přítomným zvěstovaly, který je poslední měsíc v roce a co nám přináší. Společně s rodiči, babičkami a dědečky zazpívaly koledy a popřály krásné a veselé Vánoce, prožité, pokud možno v kruhu svých nejbližších.

Tímto chceme všem za celý kolektiv MŠ popřát šťastné a veselé Vánoce, plné lásky, radosti a pohody. Ať je nový rok 2024 pro vás všechny plný štěstí, zdraví a úspěchů. Pevný krok do nového roku a mnoho krásných chvil s nejbližšími.

Mgr. Jarmila Mecová, Denisa Dordová, Dis., učitelky třídy Mravenečci