Dne 15.12. měla Sluníčka pěkně na pilno. Ptáte se, proč? Čekala je přeci vzácná návštěva!

Po odpoledním odpočinku se k nám do třídy začaly scházet maminky, tatínkové i babičky. Čekalo je krátké vystoupení s tanečky, koledami, drobnými dárečky a v neposlední řadě také dílničky. Společně s dětmi si vyráběli voňavé svícny se svíčkami z včelího vosku, zdobené vlastnoručně pečenými perníčky. Nechyběla ani ochutnávka cukroví a povídání u kávy nebo čaje. Děti si páteční odpoledne ve školce užily naplno.

 

Bubláková Klára a Kučerová Monika, učitelky třídy Sluníčka