Již před časem nás Nela Zajoncová, žákyně 7.C, ohromila suverénním vítězstvím v okresním kole biologické olympiády v kategorii D a postupem do krajského kola. Nyní, po dvou měsících se s Vámi můžeme podělit o další úspěch, kterého dosáhla právě v krajském kole. To se konalo 25.5 v ostravském Středisku přírodovědců a zúčastnilo se ho 25 žáků z celého Moravskoslezského kraje. Byli to vesměs vítězové okresních kol a další řešitelé, kteří se umístili na 2. a 3. místech.

Pro nejmladší kategorii žáků je to rovněž závěrečné kolo Biologické olympiády a první dva řešitelé získávají pozvánku na prestižní letní soustředění mladých přírodovědců a chemiků, kterého se zároveň účastní osobnosti české akademické obce z různých oborů biologie, aby předali žákům své nadšení pro tento fascinující obor. Klání to nebylo rozhodně jednoduché, na soutěžící opět čekal test z odborných znalostí, poznávačka 20 druhů rostlin a 20 druhů živočichů a samozřejmě praktický úkol, ve kterém tentokrát pozorovali kráčivé končetiny cvrčka polního a popisovali jeho sluchový orgán, který má uložen v holeni.

Nela zúročila dlouhou dobu poctivé přípravy, která krajskému kolu předcházela a vybojovala úžasné 2. místo. Stala se tak druhým nejlepším mladým biologem v celém našem kraji mezi více než 120 řešiteli, kteří se letošních okresních kol v Moravskoslezském kraji zúčastnili. K tomuto úspěchu jí moc gratulujeme a děkujeme za ukázkovou reprezentaci naší školy.

Mgr. Lucie Čamborková