Dne 30. 3. 2023 se ve Frýdku – Místku uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie D, což je kategorie pro žáky 6. a 7.třídy. Letošním tématem soutěže je „Bezlesí“ a okresního kola se zúčastnilo celkem 31 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií frýdeckého okresu. Vítězkou se stala naše žákyně 7. třídy Nela Zajoncová, která okresní kolo zcela ovládla a zazářila náskokem 14 bodů oproti řešiteli, jenž se umístil na 2.místě.

Cesta k vítězství však nebyla rozhodně jednoduchá, Nela se pečlivě připravovala a docházela ve svém volném čase na přípravu po dobu téměř dvou měsíců. Pro to, aby se mohla zúčastnit okresního kola, musela nejprve vypracovat vstupní úkol v písemné podobě, což je obdoba seminární práce na zadané téma. Samotné okresní kolo soutěže se skládá z několika částí. Tou ústřední je test z odborných znalostí, následuje část poznávání rostlin a živočichů a nakonec se hodnotí laboratorní práce, při které žák pracuje s mikroskopem na zadané téma.

Nele moc gratulujeme k úžasnému 1. místu a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole, do kterého s přehledem postoupila.

Mgr. Lucie Čamborková