V úterý 14. května 2024 se v prostorách Střední školy teleinformatiky v Ostravě-Porubě konalo finále soutěže „EkoEnergie 24, Chytrý region“. Soutěž pořádaná ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje a pod záštitou radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA byla určena pro žáky deseti základních škol Moravskoslezského kraje.

Do Ostravy se nakonec sjelo jen osm badatelských týmů, jejichž prezentace hodnotila porota, ve které zasedl Ing. Marek Bruštík, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Moravskoslezského kraje, doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP z katedry environmentálního inženýrství, HGF VŠB – TU Ostrava a Monika Paličková z firmy Brose.

Mezi účastníky byli i reprezentanti naší školy Marek Zolich a Petr Bejdák (7. B), které do Ostravy doprovodil pan učitel Ing. Tomáš Berka.

Na účast v soutěži se naši žáci velmi dlouho a poctivě připravovali. V průběhu několika měsíců srovnávali výhody a nevýhody klasických a úsporných žárovek a posuzovali vliv modrého světla na živé organismy. Pro potřeby svého bádání proměřovali svítivost a spotřebu energie různých typů žárovek, vyhodnotili zhruba 200 dotazníků a měřili průběh fotosyntézy při různých typech osvětlení.

Jejich práci s názvem „Posviťme si na úspory“ vyhodnotila porota jako nejlepší. Marek s Petrem si tak z Ostravy odvezli kromě řady zážitků a hodnotných cen (např. poukaz na 5000,- Kč) i příjemný pocit z vítězství.

Oběma sedmákům velmi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při dalším bádání.

Více informací a fotografií ze soutěže naleznete zde: https://www.teleinformatika.eu/aktualne/2024/05/soutezni-prehlidka-zakovskych-praci/

Mgr. Magda Luzarová