V rámci podpory ekologické výchovy u našich žáků, jsme se rozhodli v letošním školním roce uspořádat soutěž s příznačným názvem-Recyvěci. Ve středu 10. května 2023 proběhl výběr vítězných prací prvního ročníku této soutěže, která se zaměřuje na výtvory vyrobené z recyklovatelného materiálu. Hodnocení se zúčastnily výtvarnice z přihlášených škol a vedení naší školy.

Přestože se jednalo o zcela novou soutěž, zapojily se do ní nakonec žáci čtyř škol z okolí. Po zralé úvaze jsme vybraly 16 vítězných prací ve čtyřech kategoriích.

Děkujeme všem účastníkům za energii a chuť, kterou soutěži věnovali. V příštím školním roce plánujeme její další ročník.

V současné době si můžete práce, které byly do soutěže zařazeny prohlédnout v prostorách školy v galerii „Na schodech“.

Ve středu 17. května 2023 se od 15:30 hod uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům.

Věříme, že tento zajímavý projekt, jehož hlavní myšlenkou je rozvíjet ekologické myšlení dětí, se bude těšit velkému zájmu i v dalších letech a že vznikne množstvím inspirativních prací z odpadového, recyklovatelného materiálu.

Za organizátory soutěže Mgr. Klára Parchańská