V týdnu 22. – 26. května na naší škole proběhlo již druhé kolo sběru papíru v tomto školním roce. V tomto kole jsme navíc zařadili novinku, kterou byl sběr baterií. Po sečtení množství sesbíraného papíru za obě pololetí můžeme také vyhlásit vítěze. Vítěznou třídou, která odevzdala nejvíce papíru za letošní školní rok, se stala 3. třída s paní učitelkou Dagmar Lokayovou. Tato třída obdrží jako odměnu finanční obnos ve výši množství odevzdaného papíru. Absolutní vítězkou, která odevzdala do sběru nejvíce papíru, se stala žákyně vítězné 3. třídy Kopányová Adéla. Společně s rodiči do sběru přivezla neuvěřitelných 841,5 kg papíru.

Jak již bylo zmíněno v úvodu , v květnovém týdnu se poprvé navíc uskutečnil sběr baterií. V tomto klání zvítězil žák 9.A Štěpán Guziur, který odevzdal 231 kg použitých baterií. Na druhém místě se umístil Šimon Cienciala ze 7.D (77 kg baterií) a třetí místo získala žákyně 3.třídy Daniela Stryjová (22,9 kg baterií).

Závěrem můžeme říci, že se zapojili žáci napříč všemi třídami a máme velkou radost, jaké množství papíru se nám podařilo sesbírat – celkem 3 269,5 kg. V příloze si můžete přečíst, jaké množství, která třída odevzdala.  Moc bychom chtěli poděkovat všem žákům a jejich rodičům, kteří se do sběru zapojili a také žákům 9. tříd, kteří pomáhali papír vážit, přenášet a rovnat. Že to ale byla pořádná „fuška“! Společně jsme přispěli ke snížení objemu nevytříděného odpadu a k ochraně životního prostředí. Děkujeme!

Mgr. Lucie Čamborková
a komise VO člověk a příroda