Opět jsme si potvrdili, že v naší škole jsou šikovní i výtvarnici. Svými pracemi zdobí nejen prostory školy, ale umisťují se také na předních místech známých výtvarných soutěží. Do tradiční akce O pohár čeladenské ovečky jsme se úspěšně zapojili již v minulém školním roce. Letos bylo stanoveno téma „Sport v Beskydech“ a žáci nás opět úspěšně reprezentovali. Umístili se hned třikrát.

Krásné 3. místo v kategorii čtvrtých a pátých tříd získala žákyně Adéla Takačová z 5. ročníku. Zvláštní cenu ředitelky ZŠ Čeladná pak v kategorii prvních a druhých tříd obdržela Anna Labudová z 2. ročníku. V kategorii šestých a sedmých tříd se umístila Hana Paluchová z třídy 6. C.

Do této soutěže se zapojilo celkem 58 žáků naší školy. Nebylo lehké z krásných obrázků vybrat 15 nejlepších prací, které by nás reprezentovaly. Konkurence byla velká. Do celé soutěže bylo přihlášeno přes tisíc výtvarných děl žáků širokého okruhu okolních škol.

Děkujeme za snahu všem, kteří se zapojili do této soutěže a moc blahopřejeme dívkám, jež se v soutěži umístily.

Mgr. Klára Parchańská
vyučující výtvarné výchovy