Výtvarníci naší základní školy se rozhodli vyhlásit I. ročník výtvarně-kreativní soutěže s názvem Recyvěci. Soutěže se mohou zúčastnit také žáci okolních základních škol.

Hlavní myšlenkou je motivovat šikovné umělce k vytvoření reliéfu, asambláže nebo trojrozměrného objektu z odpadového materiálu, a to na téma rostliny a zvířata kolem nás.

Kritéria soutěže: maximální velikost práce je 50 cm x 50 cm x 50 cm. Do soutěže nebudou zařazeny kolektivní práce žáků. Soutěží se ve čtyřech kategoriích podle věku.

Díla pro soutěž pojmenujte, popište svým celým jménem a příjmením, uveďte věk a třídu.

Práce budou přijímány do 5. 5. 2023. Předávejte je prosím paní učitelce Mgr. Kláře Parchańské.

Dne 12. 5. 2023 zveřejníme výsledky soutěže na webových stránkách ZŠ Hnojník.

Předání cen vítězům se uskuteční ve středu 17. 5. 2023 od 15:30 hod v hudebně školy. V každé kategorii budou vyhlášena 3 vítězná místa.

Moc se těšíme na vaši nápaditost, šikovnost, výtvarné cítění, kreativitu, vynalézavost a pestrost, které zúročíte v soutěžní práci. Přejeme hodně elánu pro tvorbu.

Za realizační tým

Mgr. Klára Parchańská