Dne 1. listopadu jsme se jeli podívat s vybranými dětmi osmých a devátých tříd na dovednostní workshopy Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Jedna skupina žáků byla zaměřena na obor Cukrář kde se mohly děti seznámit s bližším pojetím tohoto oboru a co vše tento obor přináší. Žáci si mohli vyzkoušet práci s těstem, zdobení výrobků, přípravu krému atd. Domů si odnesli samé dobroty, které si sami napekli, ozdobili i zabalili.

Druhá skupina byla na workshopu se zaměřením polytechnického vzdělávání. Děti byly v této skupině seznámeny s pracovním prostředím, dále pak s různými druhy strojů na úpravu sešitů a jejich ořezávání. Žáci byli také seznámeni s redaktorem časopisů Sedmička a plnili různé úkoly spojené s úpravou textů.

Děkujeme za tyto workshopy, které byly pro děti velikým přínosem pro jejich rozhodování při výběru dalšího studia.

Helena Korčová