Když se v loňském školním roce skupina dětí ze školní družiny „Šikulové“ vydala dokumentovat jarní přírodu na hnojnickém úseku řeky Stonávky, netušila, že za několik měsíců jejich nadšení pro fotografování přírodních dějů vyústí v cestu na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde převezmou diplomy za fotoalbum, jež z jejich fotografií vzniklo.
Zkraje tohoto školního roku se děti dověděly, že jejich soubor fotografií „Jaro na Stonávce“ uspěl ve fotografické soutěži Klubu ekologické výchovy v Praze a že všech pět autorů je pozváno na slavnostní předání diplomů. Do pavilonu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity se 20. září vypravili Veronika Maníčková, Vlastimil Švec, Jan Tomanovics a Jakub Vavřík, dnes žáci 5. třídy. Z rukou předsedkyně KEV doc. Milady Švecové převzali ocenění a zúčastnili se zde slavnostní recepce. Byli zde nejmladšími účastníky, proto stojí za to zdůraznit, že na této akci naši školu příkladně reprezentovali.
Přestože času nebylo nazbyt, podařilo se dětem po skončení oficiální části programu projít některými místy historického centra Prahy. Chtěly hlavně navštívit Karlův most s jeho Staroměstskou mosteckou věží, aby se mohly na vlastní oči přesvědčit o některých zajímavých skutečnostech, které se dozvěděly na Noci s Andersenem. Podařilo se jim spočítat množství ledňáčků vyobrazených na plášti mostecké věže, vyfotily se pod orlojem na Staroměstském náměstí, avšak nepřízeň počasí je přinutila vzdát se setkání se svatým Václavem. Z Prahy pak odjížděly s pocity uspokojení z prožitků celého dne.
Našim mladým fotografům blahopřejeme za nebývalý úspěch, kterého dosáhli. Jistě svůj zájem o fotografování dějů v přírodě dále rozvinou a svůj talent nenechají „usnout“.
Eva Fojtíková
školní knihovnice