Vážení rodiče, milí žáci,

na začátku září jsme nabídli našim žákům širokou škálu zájmových kroužků. Kroužky, o které nebyl dostatečný zájem nebudou otevřeny, činnost nezahájí.
Mrzí nás, pokud se neotevřel  zrovna Vámi vybraný kroužek, ale máte  ještě možnost vybrat si z těch, které jsou naplněny a činnost zahájily, nabídka je bohatá.

Seznam otevřených zájmových kroužků :

 1. Čtenářský kroužek Divíšek
 2. Keramika pro 1. stupeň
 3. Keramika pro 2. stupeň
 4. Pěvecký sbor 1. stupeň
 5. Pěvecký sbor 2. stupeň
 6. Školní kapela
 7. Kytarový kroužek
 8. Divadelní kroužek
 9. Mladý zahrádkář
 10. Florbal dívky – 2. stupeň
 11. Florbal hoši – 2. stupeň
 12. Stolní tenis – 2. stupeň
 13. Wolfram – 8. a 9. ročník
 14. Futsal – 8. a 9. ročník
 15. Streetball
 16. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
 17. Šachy
 18. Beskyďáček
 19. Great dance
 20. Gymnastika
 21. Judo
 22. Výuka náboženství – Římskokatolické, Evangelické