• Přihlášku do školní družiny, či školního klubu je možné vyplnit a odevzdat nejpozději do pátku
  8. 9. 2023 vedoucí vychovatelce Kateřině Malo, DiS.
 • Školní družina je v provozu od  pondělí 4. 9. 2023.

 Provoz 

 • ráno od  6:00 až 7:30 hodin, prostory ŠD, zadní vchod u hřiště
 • odpoledne od 11: 25 do 16:00, prostory ŠD, všechna oddělení zadní vchod u hřiště

 Poplatek za  školní družinu

 •  Poplatek za ŠD činí 1 250,- Kč za pololetí (vč. pitného režimu). Pokud žák navštěvuje
  pouze ranní družinu, činí poplatek 350,- Kč za pololetí.
 •  Úplata je splatná pololetně vždy do 20. září za 1. pololetí a do 31. ledna za 2. pololetí
  převodem na bankovní účet školy: č. 8208440001/5500, VS 315002, textová poznámka:
  Školné ŠD, „Jméno“ „Příjmení“, „Třída“ (např.: Školné ŠD, Jan Novák, 1.A)

Podrobnější informace v záložce Dokumenty