V úterý 18. dubna se konal zápis do první třídy. Na tento den se jistě těšili nejen budoucí prvňáčci, ale i jejich rodiče a samozřejmě paní učitelky. Mnohé děti se ocitly ve škole poprvé, a tak není divu, že byly ostýchavé, neskrývaly mírnou nervozitu, a nebo s napětím očekávaly, co se vlastně bude dít.

Paní učitelky pro ně připravily pásmo úkolů, jejichž cílem bylo zjistit připravenost pro vstup do školy. Program byl rozdělen na dvě části a byl velice různorodý. Od pohybových aktivit, přes jemnou motoriku až po poznávání barev, tvarů, číslic nebo písmen, či plnění úkolů na interaktivní tabuli. Předškoláci prokázali, že pravidelná spolupráce s naší mateřskou školou se osvědčila, a že jsou na první třídu dobře připraveni. Šikovné byly rovněž i děti z jiných obcí a jsme rádi, že se jim u nás ve škole líbilo. Pochvalu si tak zaslouží všichni budoucí prvňáčci, byli velmi snaživí, bystří a odcházeli s nadšením a úsměvem.

V červnu se uskuteční první společná schůzka, na které se rodiče dozví veškeré důležité informace k organizaci školního roku a nástupu do první třídy.  Termín schůzky bude oznámen e-mailem a na webových stránkách školy.

Oznámení o přijetí uchazečů (pod přiděleným registrační číslem) bude zveřejněno na webových stránkách a na informační tabuli před školou dne
28. dubna 2023.

Děti, zvládly jste to! A my se na Vás již teď všichni moc těšíme.

Mgr. Petra Protznerová
a kolektiv zaměstnanců