Vážení rodiče, zákonní zástupci,

srdečně zveme Vás a Vaše děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024. Bude se konat ve středu 10. května 2023 od 12.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek 11. května od 9.00 do 13.00 hodin v budově MŠ Hnojník 360. Přijímáme děti do dvou běžných tříd, do logopedické a do třídy pro děti od 2 let.

Požadované dokumenty:
1. Evidenční list.
2. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání.
3. Rodný list dítěte – kopie (pokud nemáte možnost pořídit si kopie, ofotíme Vám dokumenty při zápisu v mateřské škole).
4. Doklad totožnosti zákonného zástupce.

Aby nedocházelo k velké kumulaci dětí a časovým prodlevám, prosím rezervujte si čas, který Vám vyhovuje

– viz rezervační kalendář.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V průběhu zápisu budete mít možnost si naši krásnou školičku i s Vašimi dětmi prohlédnout za doprovodu zaměstnanců MŠ.

Těšíme se na společně strávené chvíle s Vašimi (našimi) dětmi?.
Soňa Ottová, zástupkyně ředitelky pro MŠ a kolektiv zaměstnanců.

Dokumenty ke stažení: