Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které se týkají stravování v naší školní jídelně. Z důvodu rostoucích vstupních cen potravin a na základě novelizace vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování dojde od 1. 2. 2023 ke zvýšení cen stravného. Tato vyhláška upravuje finanční limity pro nákup potravin, jejichž cena vzrostla.

Tato situace nás velmi mrzí, ale vývoj cen potravin má za následek, že již nelze zajistit za stávající ceny plnohodnotné stravování.

 

Ceny obědů od 1. 2. 2023

Věková kategorie Současná cena obědu Nová cena obědu
Žáci 7 – 10 let  28,- Kč 32,- Kč
Žáci  11 – 14 let  30,- Kč 34,- Kč
Žáci 15 a více let  35,- Kč 39,- Kč

Odhlašování a výběr varianty obědů se provádí elektronicky na adrese: E-Strava , nejpozději do 12 hodin předešlého dne.

Ve výjimečných případech lze oběd odhlásit do 7:00 téhož dne, a to telefonicky u vedoucí ŠJ (+420 727 946 230).  Vedoucí školní jídelny neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn. NEODHLÁŠENÁ strava bude účtována  v plné (nedotované) ceně včetně režijních nákladů. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. V platném znění o školním stravování jsou všichni strávníci povinni odhlásit stravu po dobu nepřítomnosti (první den nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole a plyne z toho nárok na oběd, následující obědy musí být odhlášeny). V případě neodhlášení stravy, budou režijní náklady staženy rovněž formou inkasa.

Cena nedotovaného obědu

Věková kategorie Cena nedotovaného obědu
Žáci 7 – 10 let 73,- Kč
Žáci  11 – 14 let 75,- Kč
Žáci 15 a více let 80,- Kč

Monika Ćmielová
vedoucí ŠJ