Sportovní den

Ukončení projektu „Se Sokolem do života“ ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY Sluníčko nám dopřálo letní počasí, a tak jsme si uspořádali na zahradě MŠ a na hřišti ZŠ letní sportovní hry. Po společném zahájení jsme se s velkou energií vrhli do klasických sportovních disciplín, mezi které patří skok do dálky, hod kriketovým…

Loučení s předškoláky

Loučení s předškoláky v MŠ: Nezapomenutelný den plný zážitků Dne 14. června 2024 se v mateřské škole uskutečnila významná akce Loučení s předškoláky. Tento slavnostní den byl naplněn radostí, emocemi a bohatým programem, který připravil nezapomenutelné zážitky pro všechny děti, rodiče a učitele. Den začal vystoupením dětí, které si pro své rodiče a přátele připravily…

Dravci v MŠ

Nad zahradou mateřské školy létali dravci V rámci vzdělávacího bloku „Svět kolem nás“ proběhla v úterý 11. 6. 2024 na zahradě mateřské školy ukázka cvičených dravců a sov. Program dětem nabídl kombinaci vzdělávání se zážitkem a pomohl lépe porozumět světu těchto zajímavých ptáků. Malí diváci se seznámili s jejich životním cyklem a chováním, a také s tím,…

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče, zákonní zástupci, dovoluji si Vám oznámit, že na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji ve středu dne 5. 6. 2024 z provozních důvodů ředitelské volno pro žáky naší školy. V tento den bude rovněž přerušen provoz školní jídelny, školní družiny, klubu a mateřské školy. Důvodem vyhlášení ředitelského volna…

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace,  podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky 14/2005 Sb., a v souladu…

Den Země v MŠ

Den Země je svátek, který má nám všem připomínat, že bychom měli o náš domov – Zemi – pečovat.  Také v naší školce se malovalo, kreslilo, vyrábělo a vyprávělo o ochraně přírody a o naší modré planetě. Mluvily jsme s dětmi o nezodpovědném chování, jaké škody můžeme napáchat a jak vše napravit.  V úterý 30. dubna…

Polytechnické dílničky

Dne 25. 4. 2024 se uskutečnily v naší MŠ polytechnické dílničky pro předškoláky, nazvané “Vyrobte si dřevěný katamarán nebo letadlo”. Vzhledem k tomu, že se blíží čas prázdnin a dovolených, vyráběly děti z plochých dřevěných částí loď i letadlo. Loď měla krásnou plachtu a letadlo na křídlech české vlaječky. Tak děti dle instrukcí vystřihovaly, přiměřovaly,…